неділя, 8 березня 2020 р.

Урок "Кровоносна система хребетних тварин"


Результат пошуку зображень за запитом кровоносна система тварин

Тема: Практична робота № 5  «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин»
Мета: удосконалювати вміння учнів визначати типи кровоносної системи хребетних тварин, характеризувати їх та порівнювати будову; розвивати вміння працювати з роздавальним матеріалом, схемами; виховувати ціннісні орієнтації на збереження природи.
Очікувані результати: учні вміють визначати за зображенням тип кровоносної системи тварин; порівнюють кровоносні системи різних груп тварин; роблять висновки про ускладнення будови організму тварин, пов’язане з ускладненням функцій.
Обладнання: зошит для практичних робіт, таблиці, малюнки
Тип уроку: урок формування умінь та навичок.

Хід уроку
І.  Організаційний момент
Психологічне налаштування на урок
Слайд 1   Учитель. Давньокитайська мудрість гово­рить: «Вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового».
Так давайте посміхнемося одне одному й ра­зом вирушимо до країни знань.

ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів
Завдання для учнів
Закінчіть речення, вставте пропущені слова  (кожне речення - 1 бал).
1. Гетеротрофним називають живлення ____.
2. За способом живлення жук-гробарик, жук-гнойовик, дощовий черв’як ____ належать до ____.   
3. Хижацький спосіб життя притаманний ____. 
4. Кишечник, у якого відсутній анальний отвір, називають _________________.
5. Фільтруючи воду, їжу добувають такі тварини: ____.      
6. Для птахів характерним є розширення стравоходу ____ та два відділи шлунка - ___________ і м'язовий.
7. Кишечник у більшості тварин має два відділи: ____.
8. Кисень до організму жаби потрапляє двома шляхами: через ______та______.
9. Зябрами дихають ____.
10. Хрущ, тарган, бджола дихають ____.  
11. Альвеолярні легені розвинені у ____.  
12. Кити, дельфіни у воді дихають ____.
Смарт–вправи: «Встав пропущене слово» і «Знайди пару» (виконують двоє учнів)
ІІІ.  Мотивація навчальної  та  пізнавальної  діяльності.
Слайд 2.                   Біологічні загадки про кров:
1.     Буває червона, синя, зелена, жовта, безбарвна.
Тече в організмі тварин.
2.     Хто мене вб'є, свою кров проллє. (Комар)
3.     Чим харчуються вампіри?
Слово вчителя:
Як не можна уявити собі місто без транспортних ліній зв'язку, так не можна уявити існування живих організмів без руху крові судинами, коли в усі органи й тканини розносяться ки­сень, білки та інші речовини. Дійсно, кров — найдивовижніша тка­нина нашого організму, а її рухли­вість — найважливіша умова жит­тя, а  головним двигуном, який її перекачує, буде – серце. Це і буде ключовим словом нашого уроку.
Запитання:
-         Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Запишіть на сердечках, які є у вас на партах, адже серце є невідємною частиною кровоносного русла, а вкінці уроку, якщо очікування здійсняться прикріпимо їх до ключового нашого слова.

ІV. Вивчення  нового  матеріалу.
4.1. Гра «Ланцюжок».
На нашому серці прикріплені аркуші з номерами, на зворотному боці яких записані терміни. (Вчитель несе серце по класу, а учні по ланцюжку вибирають аркуш і дають визначення терміну.)
Приклади термінів: вени, артерії, капіляри, серце, артеріальна кров, венозна кров, змішана кров, незамкнена кровоносна система, замкнена кровоносна система тощо.

Слайд 3    Типи кровоносних систем
У хребетних тварин (птахів, амфібій, ссавців, плазунів), а також у кільчастих червів кровоносна система замкнена, а у членистоногих (ракоподібних), молюсків кровоносна система незамкнена.
Формулювання висновку.
Безхребетним тваринам притаманні обидва типи кровоносної системи, а от хребетним тваринам — лише один — замкнена кровоносна система.
ІV. Практична робота
Слайд 4.  Тема: Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин
Слайд 5  Мета: закріпити особливості будови  кровоносної системи  хребетних тварин. З’ясувати, подібні та відмінні риси у будові хребетних тварин .
Хід роботи
Слайд 6  Поступове заповнення таблиці у зошитах (самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях)
Слайд 7,8                                                                                                                                        
1.     Розгляньте і проаналізуйте схему кровоносної системи риб. Зверніть увагу на напрямок руху крові від серця до зябер. Скільки кіл кровообігу в риб?

Слайд 9,10
2.     Розгляньте кровоносну систему жаби. Опишіть рух крові по судинах. Яке пристосувальне значення має така будова кровоносної системи для жаби?
Слайд 11,12
3.     Проаналізуйте кровоносну систему ящірки. Що в ній спільного і відмінного з жабою? Яке пристосувальне значення має така будова кровоносної системи для ящірки?
Слайд 13,14
4.   Проаналізуйте кровоносну системи птаха. Що в ній спільного і відмінного з ящіркою?
Слайд 15,16
5. Розгляньте кровоносну систему зайця. Опишіть рух крові по судинах.     
Слайд 17
6. Порівняйте кровоносні системи птахів і ссавців.

Робота в групах «Біологічне лото» (учням пропонується знайти відповідність опису кровоносної системи та назви класу, що їй відповідає)

7. За результатами роботи сформулюйте висновки.
Група хребетних
Кількість кіл кровообігу
Особливості будови серця
Приклади видів
Риби
       1 коло
1 передсердя,
1 шлуночок (венозна кров)
Короп, щука
Амфібії
2– велике і мале
2 передсердя,
1 шлуночок (змішана кров)
Жаба, саламандра.
Рептилії
 
2– велике і мале
2 передсердя,
1 шлуночок з неповною перетинкою (змішана кров)
Ящірка, змії, черепаха, крокодили (4-х камерне серце, але кров змішується у судинах)


Птахи
 

2– велике і мале
2 передсердя,
2 шлуночка
Ліва частина – артеріальна  кров;   Права – венозна
Голуб,  гуска


Ссавці


2– велике і мале
2 передсердя,
2 шлуночка
Ліва частина – артеріальнакров;
Права - венозна
Кит, дельфін, собака


Випереджаюче завдання (учні готують повідомлення про характеристику холоднокровних та теплокровних тварин)

Слайд 18
Характеристика холоднокровних та теплокровних тварин, теплорегуляція.
         УСІ БЕЗХРЕБЕТНІ, РИБИ , АМФІБІЇ, РЕПТИЛІЇ є холоднокровними, їхня температура тіла залежить від температури навколишнього середовища. Зі зниженням температури навколишнього середовища всі процеси життєдіяльності в холоднокровних тварин уповільнюються, і вони можуть переходити в неактивний стан, наприклад у стан заціпеніння.
          ПТАХИ, ССАВЦІ є теплокровними, температура тіла постійна і не залежить від температури навколишнього середовища.
Здатність підтримувати стале співвідношення між виробленням тепла в організмі або його поглинанням з довкілля та витратами теплової енергії має назву теплорегуляція.
V. Узагальнення і закріплення знань

Слайд 19
5.1. LearningApps.org «Закінчи речення»
Результат пошуку зображень за запитом картинка лернінга1.   Тип кровоносної системи плазунів — … (замкнена).
2.   Серце птахів має … (4) камери.
3.   Риби мають … (одне) коло кровообігу.
4.   Через серце риби проходить … (венозна) кров.
5.   Камери серця риби — … (передсердя і шлуночок).
6.   У лівій частині серця ссавців міститься … (артеріальна) кров.
7.   У шлуночку земноводних міститься … (змішана) кров.
5.2. . LearningApps.org «Знайди пару»
5.3. . LearningApps.org «Перший мільйон»

5.4.  Ось і підійшов до кінця наш урок. На початку ми з вами записали на стікерах певні очікування від сьогоднішнього уроку, тож давайте з’ясуємо, чи ж здійснилися вони.  (Діти озвучують власні очікування і прикріплюють їх на серце).

Слайд 20
VI. Домашнє завдання
1. Завдання для всього класу
Повторити вивчений матеріал
2. Індивідуальні та творчі завдання.
1.Скласти кросворд з ключовим словом «серце».