вівторок, 10 квітня 2018 р.

Рушійні сили еволюції. Природний добір"


Мета уроку: ознайомити учнів із боротьбою за існування і процесом природного добору як основної рушійної сили еволюції; розвивати вміння зіставляти матеріали та робити висновки; виховувати любов до природи й повагу до роботи вчених.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які ілюструють процеси природного та штучного добору, портрети Ч. Дарвіна та вчених, які брали участь у створенні СТЕ, дидактичний матеріал, Smart – дошка.

Базові поняття й терміни: еволюція, синтетична теорія еволюції, природний відбір, боротьба за існування, популяція, вид.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап Психологічний настрій. Вправа «До успіху».

Доброго дня! Я вітаю вас із сьогоднішнім чудовим днем. Ви звичайно можете заперечити, що день похмурий, на вулиці зима. Я хочу, щоб цей день зробили чудовим ваш і мій хороший настрій та наша з вами плідна робота. Тому до успіху.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальноїдіяльності учнів

Слайд 1 (Перевірка домашнього завдання: MyTest, Smart-вправи)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слайд 2 Епіграф
«Природний добір щодня і щогодини розслідує у всьому світі найдрібніші зміни, відкидаючи погані, зберігаючи і складаючи добрі, працюючи нечутно і непомітно…»

Ч. Дарвін.

Запитання до учнів: -Як ви розумієте цей вислів?

Проблемне запитання:

- Кожний організм міг би заповнити своїм потомством усю земну кулю, але з потомства особин будь-якого виду залишається живою лише незначна частина. ЧОМУ?

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

Слайд 3 Тема: Рушійні сили еволюції. Природний добір.

Мета: Вивчити чинники еволюційного процесу - природний добір і боротьбу за існування їх характеристики та форми.

V. Вивчення нового матеріалу.

Первинне засвоєння матеріалу.
Розповідь учителя (використання старт дошки).

Усі організми в природі мають тенденцію розмножуватися в геометричній прогресії. За підрахунками Дарвіна, навіть дуже повільне розмноження у слонів має великі потенційні можливості — через 750 років одна пара дасть 19 млн. голів.

Сучасні багаточисленні форми рослин і тварин беруть початок від первісних простих організмів, які поступово зазнавали змін, що передавалися із покоління в покоління.

Слайд 4 Історичною заслугою Дарвіна є не встановлення самого факту еволюції, а відкриття її основних причин і рушійних сил. Чарльз Дарвін у своїх працях визначав 3 рушійні сили еволюції: мінливість, боротьба за існування і добір, які стали рушійними чинниками еволюції - чинники, які спрямовують різні елементарні зміни, що виникли в наслідок мутацій, у бік формування пристосувань організмів до змін умов довкілля.

Слайд 5 Термін «боротьба за існування» ввів Ч. Дарвін, він означає, що існує взаємозв’язок організмів з абіотичними і біотичними факторами середовища. Боротьба виникає в результаті обмеженості природних ресурсів, з одного боку, та тенденцію організмів до обмеженого розмноження – з іншого. Дарвін розрізняв три форми боротьби за існування:

Форми боротьби за існування:

Внутрішньовидова – виникає між особинами одного виду в популяції або між популяціями. Причини: за територію, за самку, за харчові ресурси (більш сильні особини затінюють слабші, їх корені глибше проникають в грунт, краще використовують вологу і поживні речовини; серед тварин може спостерігатися винищування молодняку при надлишковій чисельності, боротьба за панування в зграї, деякі птахи (синиці, лелеки, журавлі) вбивають частину потомства, зазвичай хворих і ослаблених пташенят );

Міжвидова - відбувається між особинами різних видів. Наприклад, один вид використовує інший як джерело їжі (хижак – жертва, паразит – хазяїн) Іноді це може призвести до витіснення одного виду іншим з даної території: пригнічення бур’янами культурних рослин, конкуренція різних хижаків в одному лісі);

Взаємодія з чинниками з неживої природи (абіотичними) - негативний вплив на організм з боку неживої природи (посуха, висока або низька температура). За таких умов виживають більш пристосовані особини, а також ті, які краще і швидше адаптуються до умов, що змінюються. Сплячка, анабіоз, листопад, зміна забарвлення хутра, утворення колючок замість листя.

Необхідно підкреслити, що всі форми боротьби за існування тісно між собою переплітаються.

Слайд 6 Наслідком боротьби за існування є добір: природний та штучний.

Добір – виділення особини із загального числа, з якого-небудь середовища.

Види добору:

Природний Штучний

Слайд 7 Природний добір - одна з найважливіших концепцій сучасної біології. Термін був введений Чарльзом Дарвіном в його інноваційній книзі 1859 року «Походження видів».

Слайд 8 Природний відбір - процес, який призводить до виживання і переважного розмноження більш пристосованих до даних умов середовища особин, що володіють корисними спадковими ознаками і загибель в ході еволюції менш пристосованих.

Розрізняють 3 форми природного добору:

1. рушійний;
2. стабілізуючий;
3. розриваючий (дизруптивний).

Слайд 9 2. Вторинне засвоєння матеріалу.

Метод «Скрайбінг» (учні розділяються на групи відповідно вибраного кольору, кожна група за допомогою тексту підручника та додаткової літератури опрацьовують свою форму у вигляді таблиці після чого один представник з кожної групи захищає на smart - дошці)

Форма

Графічне зображення
Приклади
Стабілізуючий
Рушійний
Розриваючий

Узагальнення вчителя на smart - дошці

Слайд 10

Стабілізуючий добір - «звужує» розподіл ознак, проявляється у відносно постійних умовах довкілля.

Стабілізуючий добір забезпечує підтримання сталості певного фенотипу, який найбільше відповідає середовищу, і відкидає будь-які менш пристосувальні зміни. Дію стабілізуючого добору ілюструють такі види організмів, як латимерія та гатерія. Це реліктові форми, які зберегли незмінними ознаки далеких предків, що жили десятки мільйонів років тому. Прикладом дії стабілізуючого добору також є збереження обтічної форми тіла у риб, збереження розмірів і форм частин комахозапильних квіток.

Слайд 11
Рушійний добір- це добір, що «пересуває» розподіл ознак, спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі. Здійснюється в нових умовах на користь змін, які в цих умовах мають сприятливий характер. З рушійним добором пов’язана поява нових пристосувань.

Наприклад: індустріальний меланізм у метеликів березового п'ядуна (у середині минулого сторіччя в Англії переважали світлі особини метелика березового п’ядуна, які мали захисне забарвлення відповідно тла стовбурів берез. У промислових районах унаслідок задимлення стовбури стали сірими, і за кілька десятків років у популяціях п’ядуна почала переважати форма з темними крилами. У наш час, завдяки заходам боротьби з промисловими викидами в атмосферу, берези в Англії знову стали білими, а у березового п’ядуна повторно почав переважати фен світлого забарвлення крил).

Слайд 12
Розриваючий добір (дизруптивний) - це добір, який «розриває» розподіл на дві частини, приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних форм.

Розриваючий добір проявляється тоді, коли умови середовища настільки змінились, що основна маса виду втрачає адаптивність, а переваг набувають особини з крайніми відхиленнями від середньої норми. Ця форма добору приводить до поліморфізму - існуванню в межах популяції двох або декількох форм з різко відмінними ознаками (наприклад, червона й чорна форми сонечка двокрапкового).

Прикладами дії розриваючого добору є виникнення популяцій комах з довгими крилами та без крил на островах, де постійно дме сильний вітер.

Слайд 13 Крім природного добору існує ще й штучний.
Штучний добір— це вибір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин, мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками.

У науковій селекції застосовують масову та індивідуальну форми штучного добору.

Масовий добір (за фенотипом) – це добір, який зводиться до виділення з вихідного матеріалу групи особин, які мають бажані для селекціонера ознаки. Кращі результати дає індивідуальний добір, коли для подальшого розмноження залишають окремих особин на підставі вивчення як їхнього фенотипу, так і генотипу. Про спадковість цих організмів можна дізнатися, досліджуючи їхні фенотипи, родоводи, за допомогою аналізуючих схрещувань тощо.

Індивідуальний добір (за генотипом) – це добір, який зводиться до виділення особин з відомим генотипом, визначеним за аналізом продуктивності нащадків.

Слайд 14 На початкових етапах одомашнювання людина здійснювала несвідомий (стихійний) добір – добір без чітко поставленої мети. Свідомий (методичний) добір – це добір, спрямований на зміну певних ознак з метою одержання особин з необхідними якостями.

Слайд 15 VІ. Осмислення об’єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Практична робота № 4 (підручник стор. 258-259)

Тема: ПОРІВНЯННЯ ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ДОБОРІВ
Мета: навчитися відрізняти дії природного та штучного доборів, порівнювати результати їх дії на наочному прикладі, повторити механізми еволюції.

Обладнання та матеріали: ілюстрації свійських тварин різних порід, інструктивна картка, підручник.

Хід роботи:

І. Завдання: Розгляньте ілюстрації у підручнику.

На малюнках 1,2,3 - фотографії порід домашньої кішки (перська, донський сфінкс, британська короткошерста). На малюнку 4 - фотографія дикої лісової кішки, фенотип якої є результатом природного добору. Вкажіть, які риси фенотипу кішки є результатом штучного добору. Заповніть у зошитах таблицю наведеної форми.

На мал. 5 - кішка породи європейська короткошерста, підібрана на вулиці (кілька поколінь її предків не зазнавали дії штучного добору й вільно схрещувалися з кішками різних порід). Проаналізуйте фенотип кішки. Чи збереглися риси, що культивуються штучним добором? Як ви гадаєте, чому? Як виглядатиме потомство цієї кішки у разі вільного схрещування з котами, які також живуть на вулиці?

ІІ. Завдання: Зробіть висновок у формі таблиці порівнюючи дію природного і штучного добору на прикладах:

Показник

Вид лісова кішка — результат природного добору
Порода перський кіт — результат штучного добору
Передумови і рушійні сили еволюції

Темпи еволюції

Результати

Пристосованість

VІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Виконання вправ у формі Learningapps.org

VІІІ. Підведення підсумків уроку актуалізація та виставлення оцінок.

Бесіда за запитаннями:

- Що вивчили на уроці?
- Що є чинниками еволюції?
- Що таке боротьба за існування?
- Які форми боротьби за існування?
- Що таке природний та штучний добір?
- Які форми природного та штучного добору?

ІХ. Оцінювання учнів та пояснення домашнього завдання.
Опрацювати завдання на платформі «Clasroom» по темі «Рушійні сили еволюції».