субота, 19 січня 2019 р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 1-11-х класів з предмету «Іноземна мова»


Інструктивно-методичні рекомендації розроблені для використання в початковій, середній та старшій школі на основі чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України. Ними визначено єдиний порядок організації контролю за навчальними досягненнями учнів з іноземної мови та оформлення класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу учнів першого класу НУШНаказ № 1362 від 07.12.2018 "Про затверження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи. У зв'язку з переходом закладів загальної середньої освіти на новий стандарт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти".

Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу


Документ складений згідно з основними нормативними документами: • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—ПІ ступенів, затверджена наказом МОН України від 23.06.2000 № 240; • Інструкція з ведення класного журналу учнів 5—11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН № 496 України від 03.06.2008;

Інструкція ведення журналу для 5-11 класів


Методичні рекомендації розроблено відповідно до окремих положень Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917.

Інструкція ведення журналу для 1-4 класів


Методичні рекомендації розроблено відповідно до окремих положень Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917.